Mimořádná schůze valné hromady ze dne 27.3.2016

bod 1) Návrh členských příspěvků pro členy bez střelecké licence ve výši 500,- Kč a pro členy se střeleckou licencí ve výši 800,- Kč.

bod 2) Hlasování o návrhu v bodě 1

bod 3) Návrh bodu 1 byl jednomyslně schválen, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Tímto byla mimořádná valná hromada ukončena.

 
 
 
 
TOPlist